Anbefalinger af uddannelsen

Jeg kan på det allervarmeste anbefale den 4-årige psykoterapeut-uddannelse ved Center for Selvudvikling (nu: Therapaia – akademi for psykoterapi – red.) til enhver, der ønsker en yderst solid og dybdegående psykoterapeutuddannelse som fundament for at arbejde psykoterapeutisk med andre.

Uddannelsen er primært en erfaringsbaseret mesterlære, der klæder den kommende psykoterapeut godt på til det konkrete, psykoterapeutiske arbejde med klienter, par og kursister, som følger efter endt uddannelse. Dette har jeg i dag stor glæde af i mit arbejde med klienter.

For mig har det været dybt berigende og opløftende at følge en uddannelse, hvor jeg har modtaget træning i og fået direkte respons på det at blive i stand til at møde og rumme alle aspekter i mig selv fra en hjertelig neutralitet i mig. Dette har været udgangspunktet for at lære at rumme og møde klienter og kursister fra samme hjertelige neutralitet og derved støtte dem i at finde deres eget, autentiske ståsted og en hjertelig, indre autoritet i dem selv.

Uddannelsens opbygning giver i min erfaring et virkeligt, brugbart og dybtgående udgangspunkt for integrationen af den kommende psykoterapeuts egne kvaliteter såvel som egne vanskeligheder, hvilket jeg oplever som en umådelig støtte i mit arbejde som psykoterapeut.

Det, at uddannelsen rummer grundig træning i forskellige metoder og terapeutiske tilgange, herunder kropsterapi, yoga, meditation, chakrakontakt, arbejde med Enneagrammet, kunstterapi og drømmearbejde, giver dyb mening, og disse elementer indgår alle i mit terapeutiske arbejde.

Siden jeg blev færdiguddannet i 2010, har jeg drevet psykoterapeutisk praksis i Aarhus. Jeg modtager fortsat løbende supervision, terapi og følger grupper på stedet, hvilket er med til at holde mit arbejdsliv vitalt og min egen proces levende.

Kombinationen af min psykoterapeutuddannelse og mit selvudviklingsarbejde ved Center for Selvudvikling har været det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv – og for andre.

Rigtig god rejse til dig, der vælger denne enestående uddannelse!

Inge Lise Hamilton, færdiguddannet 2010 
www.terapiogselvudvikling.dk 

For mig har psykoterapeut-uddannelsen givet indsigt og ballast på flere måder.

Kombinationen af teori og praksis på uddannelsen, indføringen i de forskellige teorier og psykologiske processer – og ikke mindst betoningen af egen, indre erfaring og udviklingsproces undervejs – har været med til at bygge en ro og tillid op i forhold til mit arbejde som terapeut i dag.

Springet fra at være under uddannelse til at sidde i terapeut-stolen og arbejde med klienter har derfor ikke føltes som særligt stort. Som terapeut mærker jeg, at jeg har et grundfundament at arbejde ud fra, og jeg har virkelig fået øje for styrken i dette fundament, når jeg sidder over for klienter i dag.

Den fordybelse, der har været under uddannelsen – i forhold til det terapeutiske arbejde, træningen i meditation og i at mærke det indre liv, som det er og udfolder sig – oplever jeg som en uvurderlig hjælp i mit eget arbejde med klienter og deres udviklingsprocesser.

Jeg er taknemmelig over alt det, jeg har fået med mig fra min psykoterapeutuddannelse ved Center for Selvudvikling. Det har givet mig muligheden for i dag at skabe et arbejdsliv, jeg faktisk kan se mig selv i, indtil jeg dør.

Det at kunne støtte mennesker til at komme mere i kontakt med deres indre liv, til at finde følelse for sig selv, til at arbejde med deres vanskeligheder og måske med tiden forvandle fastgroede mønstre i psyken, er virkelig meningsfuldt for mig. Samtidig hjælper klientarbejdet mig til også at have øje for min egen balance i hverdagen og til fortsat at arbejde med min egen, indre kontakt og proces. En væsentlig faktor, som jeg er glad for at blive mindet om dagligt – og som jeg også har fået godt ind under huden gennem hele uddannelsesforløbet.

Majken Kristine Gunge, færdiguddannet 2016

psykoterapeut uddannelse Therapaia

Holdstart: September 2024

Skal én af de sidste ledige pladser være din?

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale, som er en obligatorisk del af optagelsen på uddannelsen. Her får du mulighed for at møde underviserne på uddannelsens fagmoduler, få svar på spørgsmål du måtte sidde med og vigtigst af alt: mærke, om der er samklang mellem os og dig.

Kontakt os allerede i dag på tlf. 25470275 eller via linket herunder.

Vi glæder os til at møde dig