Pris & tilmelding

Pris og betaling

Den samlede pris for uddannelsen ved holdstart i september 2024 er 192.000 kr. Beløbet kan betales fuldt ved tilmelding, i 2 dele, som årlig betaling på 48.000 kr. eller 4000 kr. ad gangen hver den 1. i måneden gennem de 4 år, første gang d. 1/9 – 2024 (ved holdstart september 2024). Dette beløb inkluderer:

 • 6 årlige fagmoduler (6 x 4 dage), i alt 24 undervisningsdage om året
 • 5 årlige udviklingsgrupper (5 X 3 dage, i alt 15 undervisningsdage om året
 • 3 årlige uddannelsessamtaler med en af underviserne
 • deltagelse i 1/2 års drømmegruppe på 4. år (5 mødegange).


  Herudover skal påregnes udgifter til:

  – egenterapi: ca. 10.000 kr. pr. år afhængigt af, hvilken terapeut du vælger (de fleste giver rabat til studerende)

  – faglitteratur: ca. 1.500 kr. pr. år, hvis bøgerne skal købes som nye; du er også velkommen til at købe brugt, låne på biblioteket mv.

  Betaling
  Du betaler via netbank med angivelse af navn og holdnr.

  Netbank (Jyske Bank):
  reg. nr. : 5072
  kontonr.: 0001220395

Muligheder for tilvalg

Klinikdrift
Du kan tage et 2-dageskursus i klinikdrift til ca. 2500 kr. på 3. år. Therapaia udbyder ikke dette kursus, men anbefaler, du tager det på Karsten Munk Akademiet.

Eksamen
Du kan tage en afsluttende eksamen på 4. år med eksaminator og ekstern censor, hvis du ønsker det.

Eksamensbevis
Hvis du ønsker et eksamensbevis som psykoterapeut, skal kurset i klinikdrift gennemføres, og uddannelsen afsluttes med eksamen med ekstern censor.

Vil du som færdiguddannet psykoterapeut momsfritages, kræver det, at du har taget kurset i klinikdrift og har bestået eksamen med ekstern censor.

Uddannelsesbevis
Ved uddannelsens afslutning modtager du under alle omstændigheder et uddannelsesbevis for gennemført forløb. For såvel uddannelsesbevis som eksamensbevis gælder det, at du skal have minimum 85 % fremmøde til fagmoduler og udviklingsgruppe for at have gennemført forløbet.

Godkendt psykoterapeutuddannelse?
Bliver du godkendt, certificeret, registreret eller autoriseret psykoterapeut, når du tager din uddannelse på Therapaia? P.t. findes der i Danmark ingen certificerings- eller registrerings-ordning for psykoterapeuter. En psykolog kan erhverve sig en “autorisation”, men det er p.t. ikke muligt for psykoterapeuter at få autorisation eller anden form for statslig godkendelse. Der er således i dag ingen psykoterapeutuddannelser, der er mere godkendte eller giver bedre adgang til autorisation, certificering, registrering el.lign. end andre.

De to psykoterapeut-foreninger i Danmark, FaDP (som Therapaia er med i) og Dansk Psykoterapeut-forening, arbejder i disse år på at skrue en registreringsordning sammen, så man på sigt kan få lægehenvisning til en psykoterapeut, få tilskud til psykoterapi fra Sygeforsikringen Danmark mv. Therapaia følger naturligvis med i dette arbejde med stor interesse.

Tilmelding og forudbetaling

Tilmelding
Fristen for tilmelding til hold 7 med opstart september 2024 er:

1. juli 2024

Almindeligvis ser tilmeldingsforløbet således ud:

Infomøde
Du lægger ud med at komme til et infomøde, hvor du møder underviserne, får svar på spørgsmål og fornemmer, om uddannelsen er noget for dig.

Forsamtale
Hvis du fortsat er interesseret i at gå på uddannelsen, kommer du til en individuel forsamtale med to af de primære undervisere. Her ser vi bl.a. på motivation, forudsætninger, erhvervsmuligheder, økonomi m.m. – i en gensidig undersøgelse af om der er et godt match mellem dig og  uddannelsen. I udvekslingen med underviserne bliver du således klogere på, om denne uddannelse passer godt til netop dig. Forsamtalen er obligatorisk og gratis. Efter samtalen kan du tilmelde dig endeligt:

Forudbetaling & endelig tilmelding
Den endelige tilmelding sker, når du indbetaler forudbetalingen for uddannelsen, som er på 12.000 kr. (dette beløb er en del af den samlede pris for uddannelsen). Skriv dit navn og “hold nr. 7”, når du betaler – og så er du endeligt tilmeldt og sikret en plads på holdet. Tilmeldingsfrist: senest 1. juli.

Hvis startdatoen for holdet ændres, tilbagebetales hele forudbetalingen.

Forudbetalingen udgør betalingen for de sidste 3 måneder af uddannelsens 4. år. Hvis du ønsker at tage orlov eller stoppe efter 2. år, kan forudbetalingen bruges til at betale de sidste 3 måneder af 2. år.

Ved stop undervejs på uddannelsen i øvrigt, uanset årsag og tidspunkt, tilbagebetales forudbetalingen ikke. Ved framelding inden uddannelsesstart, kan forudbetalingen tilbagebetales, hvis en anden studerende overtager pladsen, ellers ikke.

Der betales ikke for yderligere måneder på uddannelsen, hvis uddannelsen afbrydes, ud over løbende og efterfølgende måned. Ved tidligere indbetalinger, der dækker længere frem, tilbagebetales resten. Der kan eventuelt aftales individuelle betalingsformer.

Ved tilmelding til uddannelsen bedes du gøre opmærksom på, hvis du har særlige behov for, at fagmoduler og udviklingsgrupper ligger i hhv. lige eller ulige uger – fx fordi du har delebørn. I så fald vil vi forsøge at imødekomme dette. 

psykoterapeut uddannelse Therapaia

Holdstart: September 2024

Drømmer du om at blive psykoterapeut?

I løbet af foråret 2024 byder vi indenfor til en række info-aftener i vores lokaler, og du er mere end velkommen.

Her kan du høre om vores 4-årige uddannelse til psykoterapeut, møde underviserne, mærke stedet, få svar på spørgsmål, du måtte sidde inde med, og vigtigst af alt: mærke, om der er samklang mellem os og dig.

Næste info-aften er tirsdag d. 28. maj 18.30 – 20.30. Du kan læse mere via linket herunder, hvor du også kan tilmelde dig.

Vi glæder os til at møde dig!