Pris & tilmelding

Pris for uddannelsen

Den samlede pris for uddannelsen ved holdstart i august 2023 er 192.000 kr. Beløbet kan betales fuldt ved tilmelding, i 2 dele, som årlig betaling på 48.000 kr. eller 4000 kr. ad gangen hver den 1. i måneden gennem de 4 år, første gang d. 1/8 – 2023 (ved holdstart august 2023). Dette beløb inkluderer:

 • 6 årlige fagmoduler (6 x 4 dage), i alt 24 undervisningsdage
 • 5 årlige udviklingsgrupper (5 X 3 dage, i alt 15 undervisningsdage
 • Én månedlig terapisession og en årsafsluttende dobbeltsession hos en af underviserne.
 • Deltagelse i 1/2 års drømmegruppe på 4. år (5 mødegange).


  Herudover skal påregnes udgifter til faglitteratur (hvis bøgerne skal købes som nye; man er også velkommen til at købe brugt, låne på biblioteket mv.): ca. 1.500 kr. pr. år.

  Betalingsformer
  Du kan bruge mobilepay eller betale via netbank med angivelse af navn og holdnr.

  Mobilepay nr. 65698

  Netbank, Jyske Bank, reg. nr. 5072, kontonr. 0001220395

Muligheder for tilvalg

Klinikdrift
Det er muligt at deltage i et 2-dageskursus i klinikvejledning til ca. 2000 kr. på 3. år.

Eksamen
Ligeledes er det en mulighed at gennemføre en afsluttende eksamen på 4. år med eksaminator og ekstern censor.

Eksamensbevis
Hvis der ønskes eksamensbevis som psykoterapeut, skal klinikvejledningskurset på 3. (eller 4.) år gennemføres, og uddannelsen afsluttes med eksamen, med censor udefra. Hvis du ikke ønsker dette, vil du stadig modtage bevis for gennemført forløb, både af grunddelens to første år og overbygningsdelens to sidste år. Du skal minimum have 90 % fremmøde for at have gennemført forløbet.

 

Forudbetaling & tilmelding

Forudbetaling
Forudbetalingen for uddannelsen er på 12.000 kr., og med den er du endeligt tilmeldt. Forudbetalingen udgør betalingen for de sidste 3 måneder af uddannelsens 4. år.

Hvis du ønsker at holde pause eller stoppe efter 2. år, kan forudbetalingen bruges til at betale de sidste 3 måneder af 2. år. Ved stop undervejs på uddannelsen i øvrigt, uanset årsag og tidspunkt, tilbagebetales forudbetalingen ikke. Ved framelding inden uddannelsesstart, kan beløbet tilbagebetales, hvis en anden studerende overtager pladsen, ellers ikke. Der betales ikke for yderligere måneder på uddannelsen (inkl. terapi), hvis uddannelsen afbrydes, ud over løbende og efterfølgende måned. Ved tidligere indbetalinger, der dækker længere frem, tilbagebetales resten. Der kan eventuelt aftales individuelle betalingsformer.

Tilmelding
Tilmelding foregår efter en individuel samtale med én af underviserne. Her ser vi bl.a. på motivation, forudsætninger, erhvervsmuligheder, økonomi m.m. Denne samtale er gratis.

Endelig tilmelding sker ved at indbetale forudbetalingen (angiv dit navn og “hold nr. 6”). Du er sikret en plads på holdet, når forudbetalingen er indbetalt. Hvis startdatoen for holdet ændres, tilbagebetales hele forudbetalingen.

psykoterapeut uddannelse Therapaia

Holdstart: September 2024

Skal én af de sidste ledige pladser være din?

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale, som er en obligatorisk del af optagelsen på uddannelsen. Her får du mulighed for at møde underviserne på uddannelsens fagmoduler, få svar på spørgsmål du måtte sidde med og vigtigst af alt: mærke, om der er samklang mellem os og dig.

Kontakt os allerede i dag på tlf. 25470275 eller via linket herunder.

Vi glæder os til at møde dig