Akademiets historie

Akademiets historie

Første del af akademiets historie startede i 2004. Her skabte Jens Enemark psykoterapeut-uddannelsen ved Center for Selvudvikling som en uddannelsesparallel til udviklingsgrupperne på stedet.

Uddannelsens metoder til fordybelse og bearbejdelse ind i psykologien, psykoterapien samt den studerendes egne personlige temaer og psykiske struktur var de samme som på udviklingsgrupperne: meditation, energiøvelser, terapeutisk kommunikation og bevægelse, understøttet af drømmearbejde, udvekslinger de studerende imellem samt brug af enneagrammet. 

Jens’ eget mangeårige arbejde med og fordybelse ind i Bob Moore-traditionen var og er en central inspirationskilde i opbygningen af uddannelsen – også ind i forståelsen af den mulige udviklingsproces hos klienter i de terapeutiske forløb, som de uddannede terapeuter senere faciliterer.

Dybden i de studerendes egne processer gennem det 4-årige forløb har vist sig at være et afgørende fundament i deres faglige virke som psykoterapeuter, og egenproces er fortsat uddannelsens omdrejningspunkt.

Akademiets historie fra 2008 og til i dag

Fra 2008 og frem er fire hold psykoterapeuter udklækket fra Center for Selvudvikling. I 2021 overgik uddannelsens undervisningsdel på fagmodulerne på hold 5 til 3 undervisere, som alle er uddannede af Jens Enemark. Samme år fik uddannelsen sit eget navn: Therapaia – akademi for spirituel psykoterapi.  

Ånden er forblevet den samme gennem det hjertelige, kontaktfulde terapisyn. I uddannelsens fundament lå fra begyndelsen et spirituelt livsperspektiv, og det perspektiv gennemstrømmer stadig uddannelsen på en kærlig og virkelighedsnær måde. 

Uddannelsens komponenter og læringselementer er også stadig de førnævnte, forfinet ind i moderne, terapeutiske teknikker gennem de mange års erfaringer med de studerende.

Desuden har en del kunstterapeutiske metoder fundet vej ind på uddannelsen. De bliver suppleret af terapeutiske redskaber, vinkler og kvaliteter, som underviserne Sandra, Cecilie og Ina bringer med ind i det 4-årige psykoterapeutiske forløb. Undervisernes vidtforgrenede erfaringer med forskellige, terapeutiske områder giver tilsammen en rig og mangefacetteret uddannelsesramme. 

I 2023 overgik også undervisningen i udviklingsgrupperne til de tre nu primære undervisere. Jens Enemark varetager fortsat funktionen som uddannelsesleder og underviser i et mindre omfang på fagmoduler og i udviklingsgrupper. 

Navnet Therapaia - akademi for spirituel psykoterapi

Uddannelses-grenen fra Center for Selvudvikling fik i 2021 sit eget navn – Therapaia – akademi for spirituel psykoterapi. Therapaia betyder i det moderne, græske sprog terapi, og i ordets oldgræske betydningslag ligger nogle fine og dybe kvaliteter, som går i tråd med stedets ånd og ønske: 

Therapaia betyder at tjene, at hele og ærbødigt give opmærksomhed til noget. Det betyder også tilstedeværelse, at pleje og kurere. Vi har et håb og en intention om, at ordets oprindelige betydninger er virksomme i navnet. 

Vores logo er begyndelsesbogstavet i Therapaia, hvis man stavede det med græske bogstaver. Bogstavet theta var det niende bogstav i det oldgræske alfabet. Navnet Therapaia udtales med et stumt h. 

Therapaia - akademi for psykoterapi

Tilføjelsen – akademi for spirituel psykoterapi – har vi valgt, fordi ordet akademi betyder en højere læreanstalt, som har et præcist formål med sit virke – og det har Therapaia med uddannelsen af psykoterapeuter.

Ordet har sin rod i antikkens Grækenland, hvor Platon startede den allerførste højere læreanstalt, Akademiet, i en olivenlund uden for Athen. Denne lund var indviet til en mytisk helt, som hed Akademos. På akademiet blev der undervist i filosofi, og mange mener, at det er her, at den vestlige filosofi og idéhistorie blev grundlagt. 

At Therapaia er et akademi for spirituel psykoterapi følger uomgængeligt af stedets opfattelse af mennesket som et spirituelt væsen og det livsperspektiv og den forståelse af udviklingsprocesser, det naturligt medfører. 

Uddannelsesleder

Jens Enemark

Fra 1988 har jeg beskæftiget mig med terapi, meditation og dybdepsykologi. I denne periode er jeg bl.a. blevet uddannet som psykoterapeut, yogalærer og i psykisk massage. I perioden 1992 – 2002 arbejdede jeg med fysisk og psykisk handicappede voksne og fik en mastergrad i voksenundervisning fra RUC i 2002.

I 2000 stiftede jeg Center for Selvudvikling sammen med min kone Ellen. Siden da har jeg arbejdet med terapeutiske forløb med klienter/par og selvudviklingsforløb i grupper af 3-7 dages varighed.

Siden 2004 har jeg været uddannelsesleder på vores 4-årige psykoterapeut-uddannelse, hvor den klassiske psykoterapi er søgt forenet med dybdepsykologisk arbejde og et hjerteligt og spirituelt livsperspektiv. Vi har nu afsluttet fire uddannelseshold, et femte er startet i august 2021 og et sjette i august 2023.

Siden 2008 har individuel og gruppesupervision også været en del af mit arbejde.

Fra 1991 – 2017 har jeg fulgt grupper hos flere lærere, der arbejder ud fra Bob Moores tradition. På kurserne udbygges denne lære med meditation, spirituel integration, energiøvelser, terapeutisk kommunikation, kropsterapi, enneagrammet, drømme og healing. Denne træning er den grundlæggende baggrund for mit arbejde i dag.
Læs mere her: www.centerforselvudvikling.dk

Akademiets historie - uddannelsesleder Jens Enemark
Uddannelsesleder Jens Enemark