Supervisionsgruppe

Supervisionsgruppe – 1. år efter uddannelsen

Når du har gennemført den 4-årige uddannelse, er du formentlig kommet godt i gang med at have klienter. De første år som terapeut vil du gøre dig mange erfaringer med det terapeutiske arbejde. Her vil naturligt opstå spørgsmål, du føler behov for at tale med nogen om og evt. få vejledning i forhold til. Du vil også opleve både glæder og udfordringer i dit arbejde som terapeut, som det er rart at kunne dele med andre, der er i den samme fase som dig med fx opstart af et selvstændigt virke som terapeut. Derfor er det vores klare anbefaling, at du efter endt uddannelse, går i en supervisionsgruppe. 1. år efter uddannelsen har du mulighed for at gå i supervisionsgruppe sammen med dem, du har taget uddannelsen sammen med. Hvor ofte gruppen mødes, aftales i den enkelte gruppe, men det kan fx være én dag hver eller hveranden måned. 

En eller flere af de undervisere, du kender fra uddannelsen, vil varetage supervisionsgruppen.

2. år efter uddannelsen anbefaler vi, at du følger en enneagramgruppe – se mere her.

3. år efter uddannelsen anbefaler vi, at du følger en åben supervisionsgruppe med både nyere og mere erfarne psykoterapeuter uddannet på Therapaia.

Derudover er det en god idé en gang imellem eller mere regelmæssigt at få individuel supervision på dit arbejde som psykoterapeut.