Undervisere

Undervisere på Therapaia

På Therapaia er vi tre primære undervisere. Her kan du læse lidt om vores baggrund:

Underviser

Ina Nørskov Eskildsen

underviser Ina Nørskov Eskildsen

Jeg er fra 1968. Jeg startede i 2001 i selvudvikling hos Jens Enemark ved Center for Selvudvikling, hvor jeg gik i 17 år i selvudviklingsgruppe, terapi og supervision. Her tog jeg min psykoterapeutiske uddannelse. Jeg fulgte desuden drømmegruppe, kunstterapeutisk gruppe og anden terapi hos Ellen Enemark i en årrække, ligesom jeg gik i bevægelsesgruppe hos Gunhild Noltensmeier i nogle år.

Hos Katrine Faber, som er skuespiller, psykoterapeut og fortæller, gik jeg i en lang årerække i drama- og stemmeterapi og lærte mig det mytiske og kropslige sprog.

I 2006 begyndte jeg arbejde med klienter, i individuel terapi, parterapi og kunstterapeutiske grupper. Jeg har klienter i både meget lange forløb og korte – problematikkerne er ofte stærk, indre kritiker, selvværd og eksistentielle kriser. Jeg har også arbejdet med mænd, parforhold og særligt sensitive mennesker, ligesom mennesker med tilknytning til det psykiatriske system går hos mig. Jeg har haft klinik i Randers og siden Århus midtby.

Jeg har taget et par uddannelser i dans med et helende formål, bl.a. Rituel Dans og Meditativ Dans (Tyskland). Derudover kurser i tantra. Jeg er historiefortæller og har erfaring med performance.

Et længere forløb med systemisk familieopstilling og et årskursus i kunstterapi danner også grunden for mit virke.

Jeg er oprindelig uddannet lærer, underviste i folkeskolen i 9 år og har undervist på højskole og på enkelte moduler på Jens Enemarks psykoterapeutiske uddannelse – frem til 2021, hvor jeg blev en af de primære undervisere på uddannelsen. I 7 år har jeg været tilknyttet Tobiasskolen (en anden psykoterapeutisk uddannelse) som ekstern censor.

Jeg har en række mindre kurser i psykoterapeutisk praksis, se videre på min hjemmeside: www.inaeskildsen.dk

I mit private liv har jeg oplevet både skilsmisse og at blive enke. Jeg har 4 børn i alderen 21-30 år.

Underviser

Sandra Buchhardt

underviser i psykoterapi Sandra Buchhardt

Jeg er født i 1972. Efter at have gået i psykoanalyse et par år startede jeg i 1999 i selvudviklingsgruppe og terapi hos Jens Enemark på Center for Selvudvikling. Siden da har jeg taget min psykoterapeut-uddannelse, gået i supervisionsgruppe og enneagramgruppe mv. her. Jeg har også gået ved Ellen Enemark i mange af årene, bl.a. i drømmegruppe, bevægelsesgruppe og terapi. Supplerende har jeg bl.a. gået ved Gurli Slot i kropsterapi/massage i 9 år samt i drømme- og bevægelsesgrupper hos Gunhild Noltensmeier i 8 år.

I 2008 indledte jeg mit virke som psykoterapeut, parterapeut og kraniosakral terapeut. Jeg har især arbejdet med klienter med depressivitet, stress, angst, en stærk, indre kritiker og søvnproblemer. Jeg arbejder med parterapi, individuel samtaleterapi og kropsterapi hver for sig og i forskellige kombinationer. Jeg startede op i Ry og bor og arbejder nu i Silkeborg.

Sideløbende har jeg arbejdet som tekstforfatter og markedsførings-hjælper, bl.a. for selvstændige psykoterapeuter. Tidligere har jeg undervist i idéhistorie og dansk i 6 år, givet privatundervisning i sang i 12 år og i det hele taget undervist meget og i mange forskellige sammenhænge. Siden 2011 har jeg undervist i yogapilates og lignende former for bevægelse med fokus på meditativ selvfordybelse – og underviser i dag på 5-6 ugentlige yogahold under AOF.

Jeg har taget en række uddannelser og en længere række kurser – se en tæt på komplet liste på min hjemmeside: www.sandrabuchhardt.dk

Privat er jeg gift og har to drenge på 8 og 10 år.

Underviser

Cecilie Snapholt

underviser i psykoterapi Cecilie Snapholt

Jeg er født i 1991. Jeg har igennem de seneste 13 år beskæftiget mig med selvudvikling, meditation og terapi. 

I 2014 startede jeg i Center for Spirituel Integration ved Dan Noltsenmeier. Her fulgte jeg udviklingsgrupper og gik i individuelle samtaleforløb hos både Dan og Gunhild indtil 2018. Siden 2018 har jeg fulgt en udviklingsgruppe hos Jens Enemark ved Center for Selvudvikling. Samme år påbegyndte jeg den 4-årige uddannelse til psykoterapeut, som jeg blev færdig med i juni 2022. I den forbindelse har jeg, foruden terapi ved Jens, fulgt en drømmegruppe og et kunstterapeutisk forløb samt gået i samtaleterapi og behandling ved Ellen Enemark. Jeg har siden 2019 arbejdet med klienter i forskellige former for terapi.  

Sideløbende har jeg uddannet mig til doula hos jordemoder Ann-Emilie Augustinus. Her er udgangspunktet den naturlige fødsel af et barn, men bredt ud til også at handle om fødsler forstået som transformationsprocesser livet igennem. Her har jeg fået indsigt i blandt andet fødslens psykologi, naturlogik, cyklisk livsførelse, shamanistiske traditioner, naturmedicin og det mytiske og rituelle omkring ‘overgange’ til nyt.

Jeg har derudover taget en række forskellige kurser ved terapeut og heilpraktiker Karsten Munk – blandt andet de adgangsgivende kurser for RAB-certificering i form af anatomi/fysiologi, sygdomslære og sundhedspsykologi. Her har jeg også fulgt en holistisk udviklingsgruppe igennem et år, hvor jeg dykkede ned i Steiners univers, antroposofisk medicin, biologisk psykologi mm.

Jeg er oprindeligt uddannet pædagog fra Peter Sabroe seminariet i 2016 og har primært beskæftiget mig med børn i alderen 0-3 år. 

Du kan læse mere om mit virke som psykoterapeut på min hjemmeside: www.ceciliesnapholt.dk