Udviklingsgruppe

dans på psykoterapeut uddannelse
psykoterapeut uddannelse ved Therapaia
psykoterapeut uddannelse

Udviklingsgruppe på Therapaias psykoterapeut-uddannelse

I udviklingsgrupperne på denne psykoterapeut-uddannelse fordyber du dit følelsesmæssige, energetiske og fysiske arbejde med dig selv. Her har du også rum til at viderefordøje temaer fra fagmodulerne og fra din egen livsproces i øvrigt. Udviklingsgruppen vil bidrage til at gennemarbejde og opbygge din energi og udvide din viden om og erfaring med udviklingsprocesser. 

Vi arbejder med at skabe kontakt i energisystemet og frigøre blokeringer med øget gennemstrømning og mere energi og frihed til følge. Det sker bl.a. gennem meditation, energiøvelser og åndedrætsøvelser – ofte med mulighed for udtryk og terapeutisk respons fra underviseren efterfølgende. Vi arbejder også med at udvide forståelsen af, hvad et menneske rummer, gennem oplæg og udvekslinger. Det kan fx være om kvalitetsområder i mennesket, temaer relateret til de forskellige chakras og energistrømme samt temaer, der går igen i mange menneskers udviklingsprocesser.

De første tre år vil tre af udviklingsgrupperne være dedikerede til et punkt i enneagrammet. Dvs. at du efter tre år har været igennem alle punkterne – deres forvrængninger, kvaliteter og det hellige perspektiv i hvert punkt. Herfra kan du for alvor begynde at navigere efter dem og træne at skifte mellem de forskellige kontakter, punkterne tilbyder, i arbejdet som responderende terapeut. 

Grundtræning i kontaktfuldhed

For at fungere godt som psykoterapeuter har vi brug for en vis gennemarbejdning af såvel psyke som krop og energi. I udviklingsgruppen arbejder vi os ind i kontakt med blandt andet:

 • meditativ fordybelse 
 • at åbne os i kontaktfuldhed – i følelse, energi og krop
 • at opbygge kropsbevidsthed og energibevidsthed, herunder kontakt til chakrasystemet
 • at fordybe kontakten til hjertelige kvaliteter som medfølelse, rummelighed, accept, klarhed, styrke og neutralitet
 • at få kontakt med og vedholdende bevare kontakten til egen kraft, bund og centrering
 • at skabe kontakt til egen kvalitetsenergi og til andres
 • at åbne sig for den spirituelle energi i universet
 • at skelne mellem følelser og emotioner
 • at holde kontakt til en kontinuerlig, indre energi for ikke at brænde ud i arbejdet med klienter
 • at skabe et mildt, indre klima og modtage indre supervision i dét klima
 • at hele egen energi gennem meditativ bevægelse og lyd
 • drømmeforståelse og proces med egne drømme
 • enneagrammet og den forståelse og mulige bevægelse af processen, det tilbyder.

Sådan arbejder vi med enneagrammet på Therapaia

Du er måske stødt på enneagrammet flere steder. Det bruges i dag på arbejdspladser, uddannelser og kan sågar findes i ugeblade. På denne psykoterapeut-uddannelse arbejder vi med enneagrammet på en anderledes måde end den, man møder de fleste andre steder. Fx er vi ikke så optagede af den personligheds-typologi, enneagrammet kan bruges til, men mere af de forvrængninger, der opstår i forhold til kvalitetsenergien, og som i en dybere forståelse kan ses som et forsøg på at genvinde de tabte kvalitetstilstande, hvert punkt i det spirituelle enneagram rummer – fx kvaliteter som medfølelse, visdom, kraft, fred og uskyld. I det hele taget forstår vi ikke bare enneagrammet som en typologi, hvor det handler om at finde ud af, hvilket punkt man er. Derimod bestræber vi os på, at du som en del af din psykoterapeut-uddannelse får kontakt med samtlige punkter i enneagrammet og deres kvaliteter. Alle mennesker har alle 9 punkters kvaliteter i sig. Frem for at se det som, at et menneske kun er ét bestemt punkt, oplever vi, at alle mennesker har alle punkter i deres energi, hvoraf typisk 4-5 punkter er mere aktivt udfoldede end de resterende 4-5 punkter. I en dybtgående udviklingsproces kan man over tid bearbejde personlighedens forsvar i de forskellige punkter og åbne alle de 9 spirituelle energier i sig.

Enneagrammet

Du har hele enneagrammet i dig

Enneagrammets punkter ser vi således ikke som isolerede i forhold til hinanden; de spiller sammen, og som mennesker bevæger vi os mellem punkterne. Vi kan i løbet af en enkelt dag være i forskellige punkters energi i forskellige sammenhænge. I perioder kan nogle punkter være mere aktive end andre, og i en udviklingsproces over længere tid kan man bevæge sig gennem enneagrammet, så det punkt, man måske først oplevede som sit hovedpunkt, flytter sig, når man integrerer punktets energi dybere, og et andet punkt toner frem som muligt hovedpunkt. Der er en meget stor dybde i enneagrammet, som gør det til et kraftfuldt redskab, hvis man ønsker en dybtgående udviklingsproces med forvandling af grundlæggende strukturer i personligheden ind i en mere åben, opløftende og kærlighedsfyldt væren i verden.

Enneagrammet er et kompas på din udviklingsvej

Det spirituelle enneagram bliver introduceret igennem de 4 år. Vi bruger enneagrammet til at skabe bevægelse i selvudviklingsprocessen og finde vej med den. I det store indre landskab, vores psyke er, har vi brug for forskellige kompasser. Enneagrammet er et vigtigt kompas og kan udgøre en tryg ramme at forholde sig til sig selv i på sin udviklingsvej. På en del af udviklingsmodulerne sætter vi direkte fokus på enneagrammet – på temaer, kvaliteter og udfordringer i de forskellige punkter og bevægelserne imellem punkterne. Bevægelserne og de enkelte punkter i enneagrammet bliver introduceret i udviklingsgruppen. I egenterapien har du mulighed for at fordøje og fordybe din kontakt med hvert enkelt punkt. Og gradvist bliver enneagrammet inddraget på fagmodulerne ift. arbejdet som psykoterapeut.

Opbygning og fordybelse i udviklingsgruppen er en del af din psykoterapeut-uddannelse

Udviklingsgruppen giver dig mulighed for at opbygge din energi og er et nærende rum til at fordøje din proces og forstå dig selv dybere. Som en central del af det arbejder vi med meditation. Vi laver også yoga, bevæger os meditativt til musik og ser på de natlige drømme som vejledning i selvudviklingsprocessen. Vi veksler således mellem forskellige måder at arbejde med os selv på, ligesom vi gør på fagmodulerne.

I udviklingsgruppen er de primære arbejdsformer:

 • meditation, energiøvelser og åndedrætsøvelser – bl.a. ind i kontakt til:
  • chakrasystemet
  • energetiske punkter og energistrømme i kroppen
  • kvalitetsauraen og forskellige kvalitetsfølelser
  • temaer knyttet til forskellige områder i krop og energisystem
 • udtryk fra de studerende og terapeutisk respons fra underviseren
 • oplæg fra underviseren – og ofte dialog ml. underviseren og de studerende i forlængelse af oplægget
 • udvekslinger de studerende imellem, hvor vi dels træner at give udtryk og dels at sidde i stolen som responderende terapeut
 • meditativ yoga
 • dansemeditation
 • drømmetydning
  • 1. , 2. og 3. år i plenum, hvor underviseren agerer drømmetyder
  • 4. år også to og to, hvor du selv får erfaring med at arbejde med andres drømme
 • kropsterapeutiske udvekslinger (især 2. år)

Samspil mellem fagmoduler og udviklingsgruppe på Therapaias psykoterapeut-uddannelse

På denne psykoterapeut-uddannelse vil du opleve forskellige former for undervisning i et sammenhængende forløb. Uanset om du er i udviklingsgruppe, på fagmodul eller i egenterapi, vil der fx være en ensartethed i måden, undervisere/terapeuter arbejder på, og blandt andet derigennem en oplevelse af kontinuitet i uddannelses-forløbet. Helt konkret vil du også opleve kontinuitet i de emneområder, der undervises i, og som nogle gange introduceres på fagmodulerne, andre gange i udviklingsgruppen – her kommer nogle eksempler på det:

Meditation og læringsprocesser

Det første år i udviklingsgruppen koncentrerer vi os om at opbygge kontakt til vores energisystem, til arbejdet med meditation og med de overordnede bevægelser i enneagrammet samt de tre hovedpunkter. Nogle af de meditationer, vi arbejder med, og fx bevægelser og punkter i enneagrammet, vi har været omkring i udviklingsgruppen, bliver inddraget og undervist videre i på fagmodulerne. Til støtte for din læring på uddannelsen sætter fagmodulerne fra starten et fokus på læringsprocesser, som væver sig ind i udviklingsgruppen i en fortsat undersøgelse af, hvordan du og de andre studerende hver især lærer bedst.

Gennemarbejdning af krop og energi

Hvert af de fire år har fagmodulerne et underliggende tema, som også er et konkret, terapeutisk værktøj, nemlig hhv. kunstterapi, kropsterapi, drømme og enneagrammet. Disse temaer præger også arbejdet i udviklingsgruppen i et vist omfang. Fx vil andet års gennemgående tema på fagmodulerne, kropsterapi, være en underliggende strøm i udviklingsgruppen, hvor vi generelt bestræber os på at gennemarbejde krop og energi. Efter vi det første år har arbejdet os godt ind i kontakt til egen krop og eget energisystem, er det en naturlig del af forløbet, at vi nu udvider det til også at gå i udveksling med en andens krop og energi. 

Drømme og håndværket at tyde dem

Drømme arbejder vi med stort set hver gang, der er udviklingsgruppe eller fagmodul, og tredje år intensiveres drømmearbejdet. I en vekselvirkning mellem udviklingsgruppen og fagmodulerne går vi nu mere ind i forskellige aspekter af drømmene. Vi ser på drømmes struktur og forløb, hvordan man kan forstå og arbejde med drømmenes symboler, og du lærer om de forskellige faser i en drømmetydning. På fagmodulerne begynder du hen mod slutningen af 3. år selv at træne håndværket drømmetydning og lærer om, hvordan du som psykoterapeut kan inddrage drømmetydning i samtaleterapi, arbejde videre med en drøm gennem kropsterapi, kunsterapi mv.

 

Enneagrammet og din individualitet

Enneagrammet bliver introduceret i udviklingsgruppen gennem de første tre år. Du arbejder videre med enneagrammet ind i dit eget psykiske landskab i egenterapien og får det yderligere fordøjet og perspektiveret på fagmodulerne. Fjerde år intensiverer vi arbejdet med det samlede enneagram i såvel udviklingsgruppen som på fagmodulerne. Vi fordyber kontakten til kvaliteterne i de 9 punkter og træner aktivt at bruge enneagrammet til forståelse og fordybelse af processen. Her sætter vi særligt fokus på at forstå vores individualitet – som mennesker og terapeuter – så du ved afslutningen af din psykoterapeut-uddannelse har en god fornemmelse af, hvilken terapeut netop du er, og hvilke særlige kvaliteter og interesser du har med dig ind i arbejdet som psykoterapeut.

psykoterapeut uddannelse Therapaia

Holdstart: September 2024

Drømmer du om at blive psykoterapeut?

I løbet af foråret 2024 byder vi indenfor til en række info-aftener i vores lokaler, og du er mere end velkommen.

Her kan du høre om vores 4-årige uddannelse til psykoterapeut, møde underviserne, mærke stedet, få svar på spørgsmål, du måtte sidde inde med, og vigtigst af alt: mærke, om der er samklang mellem os og dig.

Næste info-aften er tirsdag d. 28. maj 18.30 – 20.30. Du kan læse mere via linket herunder, hvor du også kan tilmelde dig.

Vi glæder os til at møde dig!