Uddannelse til psykoterapeut

Denne uddannelse til psykoterapeut har siden 2004 forenet meditativt udviklingsarbejde fra dybdepsykologiske og spirituelle udviklingstraditioner med helende, psykoterapeutisk arbejde. Centralt for forståelsen af psykoterapi er, at terapeuten arbejder kontaktfuldt og hjerteligt.

Uddannelse til psykoterapeut - psykoterapi
uddannelse til psykoterapeut på Therapaia
Therapaias uddannelse til psykoterapeut

På uddannelsen arbejder vi blandt andet med:

 • Vedholdende træning i kontaktfuldhed
 • Hjertefuld, terapeutisk kommunikation
 • Menneskets spirituelle natur
 • Frihed ift. den indre kritiker
 • Meditation og energiøvelser
 • Kropsterapi/healing
 • Drømmetydning
 • Enneagrammet
 • Kunstterapi

Tilsammen giver det en moderne tilgang til terapi, hvor din egen, indre kontakt og udviklingsproces bliver det bærende redskab for dit senere, terapeutiske arbejde ud fra et hjerteligt perspektiv.

Som studerende bliver du undervist i en lang række teorier, metoder, redskaber og terapeutiske greb, som du ikke blot får en viden om, men også solid erfaring med. Din forståelse af den menneskelige psyke og samspillet mellem følelser, tanker, energi og krop vokser ud af din egen proces. 

Karakteristisk for denne uddannelse til psykoterapeut

Uddannelsen betoner egen indre erfaring og kontakt højt. Det gør den, fordi terapeutens egen erfaring i praksis bliver det egentlige grundlag for at udøve empatisk, jordforbundet og virkelighedsnær terapi.

Særligt for denne uddannelse er den ligevægtige betoning af fagmoduler, (selv)udviklingsgruppe og egenterapi (individuel psykoterapi).

Det betyder også, at du på denne uddannelse har flere mødedage (39 dage om året) end på andre psykoterapeut-uddannelser. 

Uddannelsens tredeling

Det skærpede fokus på din egen proces undervejs på denne uddannelse gør, at du skal være være indstillet på og have lyst til et fyldigt forløb, hvor din egen kontakt til temaer undervejs og den terapeutiske bearbejdelse af din livsproces er i hovedsædet gennem de 4 år. Den indre kontakt understøttes så af oplæg, personlig bearbejdelse af temaer, træning i det psykoterapeutiske håndværk og læsning af udvalgt faglitteratur på de 6 årlige fagmoduler. 

Opbygning af uddannelse til psykoterapeut

Fagmoduler

 • Viden om og erfaring med relevante temaområder i arbejdet som psykoterapeut
 • Fordøjelse af temaerne ind i egne erfaringer og kontakter, så det senere terapeutiske arbejde altid tager udgangspunkt i terapeutens egen fordøjede livsproces
 • Udvikling af terapeutiske færdigheder og kvaliteter gennem omfattende træning i hjertefuld terapi

Læs om fagmoduler her.

Udviklingsgruppe

 • Meditation og energiøvelser, herunder arbejde med kontakt til chakras, energistrømme og kvalitetsområder
 • Viden om og erfaring med væsentlige temaområder i selvudviklingsprocesser
 • Fordøjelse af temaerne
 • Bearbejdning af eget liv og egen livsproces i øvrigt
 • Indføring i enneagrammet

Læs om udviklingsgruppe her.

Egenterapi

I den månedlige egenterapi kan du yderligere gennemarbejde og fordybe din kontakt til dig selv. Terapien er i sig selv helende for dig og fungerer samtidig som et eksempel på udøvet terapi. 

Læs om egenterapi her.

Ud over udviklingsgruppe, fagmoduler og egenterapi er deltagelse i studiegruppe og samtaler med din uddannelsesvejleder en obligatorisk del af uddannelsen.

Det er vores erfaring, at denne kombination sikrer, at den enkeltes egen udviklingsproces fremstår væsentligt fordybet og beriget efter et gennemført uddannelsesforløb. På den baggrund føles det virkeligt at kunne arbejde som psykoterapeut eller bruge de terapeutiske erfaringer ind i et andet arbejde med mennesker.

Under uddannelsen er det ønskeligt, at den studerende har klientforløb, der vil blive superviseret individuelt og fælles. Klientforløb for de studerende er normalt fra 3.-4. år, men hvis den studerende under vejledning fra underviserne skønnes klar, er det muligt at have klientforløb før.

psykoterapeut uddannelse Therapaia

Holdstart: September 2024

Drømmer du om at blive psykoterapeut?

I løbet af foråret 2024 byder vi indenfor til en række info-aftener i vores lokaler, og du er mere end velkommen.

Her kan du høre om vores 4-årige uddannelse til psykoterapeut, møde underviserne, mærke stedet, få svar på spørgsmål, du måtte sidde inde med, og vigtigst af alt: mærke, om der er samklang mellem os og dig.

Næste info-aften er tirsdag d. 28. maj 18.30 – 20.30. Du kan læse mere via linket herunder, hvor du også kan tilmelde dig.

Vi glæder os til at møde dig!